V. Eksta

Tallinna ringkonna Toompea jaoskonna aktiivne liige.  Naiskodukaitse liige 1925 aasta juulikuust, oli aastatel 1927-1933 Toompea jaoskonna juhatuse liige. Edasi tegutses jaoskonna varahoidjana ja alates 1937 majandusosakonna vanema abina.

H. Joon

Tallinna ringkonna Lõuna jaoskonna aktiivsemaid liikmeid. Naiskodukaitse liige alates 30.12.1930. Oli jaoskonna toitlustusosakonna vanema abi ja toitlustusosakonna vanem.

L. Annus

Tallinna ringkonna Harku jaoskonna tegevamaid liikmeid. Naiskodukaitsega liitus 1927. 1932. aastast jaoskonna juhatuse liige ja jaoskonna sanitaarosakonna vanem.

M. Laigu

Tallinna ringkonna Kopli jaoskonna esinaine alates 02.02.1937. Naiskodukaitse liige alates 16.04.1935, oli jaoskonna majandusosakonna vanem ja jaoskonna juhatuse liige.

C. Sard

Tallinna ringkonna Viimsi jaoskonna esinaine. Naiskodukaitse liige alates 30.07.1935, oli jaoskonna esinaine 06.10.1935 kuni aprillini 1939.

A. Võrk

Tallinna ringkonna Vääna jaoskonna asutajaliige ja esinaine alates loomisest 17.09.1933 kuni likvideerimiseni.

B. Suits

Tallinna ringkonna Põhja jaoskonna esinaine alates 1931. aastast. Naiskodukaitse liige alates 01.11.1925. Oli I jaoskonna asutajaliige ja juhatuse liige (1931 liideti I ja IV jaoskond Põhja jaoskonnaks). 1927-1929 oli Tallinna ringkonna sekretär.

S. Eslas

Naiskodukaitsega liitus 1927. aastal, tegutses Tallinna ringkonna Nõmme jaoskonna laekurina, sekretärina, revisjonikomisjoni liikmena ja jaoskonna esinaisena. Oli ka Tallinna ringkonna juhatuse liige 1929-1930 ja 1931-1938.

A. Onni

Naiskodukaitse liige alates 28.10.1927. Aastatel 1928 - 1929 Tartu ringkonna IV jaoskonna sekretär. 1929 — 1932 sama jaoskonna abiesinaine. Alates 20. 05. 1937 Tallinna ringkonna Kergedivisjoni jaoskonna esinaine.

R. Valdvere

Tallinna ringkonna Toompea jaoskonna esinaine alates jaoskonna asutamisest 28.07.1925 kuni likvideerimiseni. NKK keskjuhatuse sekretär 1927-1930. Tegutses ka Tallinna ringkonna juhatuse liikmena (1928-1928) ja ringkonna laekurina (1933-1935).

Blog at WordPress.com.

Up ↑